Preview Mode Links will not work in preview mode

VD-podden


Feb 10, 2019

Daniel Ewerman är en riktig entreprenör, tjänsteutvecklare och sann evangelist för kundcentrering och kundupplevelse. Han är författare till boken ”Kundupplevelse – varför vissa organisationer lyckas… och andra inte”, samt grundare av företagen Custellence och Transformator Design. Daniel är mån om att förstå kunden på djupet och att eliminera varje skav i kundupplevelser. 

 

Kontakta VD-podden genom att maila till hej@vd.podden.se eller besök vår Facebooksida!