Preview Mode Links will not work in preview mode

VD-podden


Oct 23, 2019

Åsa Skogström Feldt är chef för IKEAs Social Entrepreneurship en roll där hon möjliggör synergier för både samhället, individen och IKEAs verksamhet. Tidigare har Åsa varit global VD för Hungerprojektet och var med under framtagandet av FNs 17 globala mål.

Kontakta VD-podden på hej@vdpodden.se eller besök https://vivamedia.se/vd-podden/!