Preview Mode Links will not work in preview mode

VD-podden


Nov 5, 2020

Sara Wimmercranz är en av grundarna till miljardbolaget Footway men driver sedan 2016 venture capital-bolaget Backing Minds tillsammans med sin medgrundare Susanne Najafi. Organisationen investerar i start up´s utanför homogena nätverk av traditionellt riskkapital. Genom att se bortom snäva nätverk letar de efter underinvesterade segment och får tillgång till nya möjligheter, idéer och marknader.
Kontakta VD-podden på hej@vdpodden.se eller besök https://www.instagram.com/vdpodden/